Servis výtahů

Nejste spokojeni s vaší dosavadní výtahářskou firmou? Přenechte nám váš výtah do servisu,
s námi se o nic nestaráte!

V naší práci máme systém a řád. Všichni naši stávající zákazníci od nás mají kompletní servis všech typů výtahů, a to včetně provádění všech oprav a vyprošťování osob. Veškeré servisní služby upravuje stávající platná legislativa ČSN 274002 a ČSN 4007. To je náš základní standard, ke kterému vám vždy přidáváme navíc naše nadstandardní výhody a doplňkové práce.

Vaše výhody

+ u nás nemluvíte s automatem, na telefonu je vždy konkrétní člověk
+ nouzové vyproštění z výtahu garantujeme nejpozději do 1 hodiny, dle požadavků legislativy
+ na opravy výtahů nastupujeme v co nejkratší časové době od nahlášení vašeho požadavku
+ nic složitě nehledáme, všechny výtahy máme podrobně zaevidovány
v našem ON-LINE CRM systému, dostupného z kteréhokoliv mobilu, tabletu, připojeného k internetu
+ vždy máte přiděleného stálého Revizního technika, kterého osobně znáte
+ neodkazujeme vás na jiná telefonní čísla, aktivně problém řeší ten, kdo 1. zvedne sluchátko
+ pravidelně od nás dostáváte REŠERŠI stavu vašeho výtahu

V čem se od ostatních výtahářů odlišujeme:

+ vždy máme cíl č. 1: porouchaný výtah musí jezdit opět co nejdříve (!)
+ servisní smlouva má 3-4 strany a můžete ji připomínkovat a doplňovat
+ nemáme žádné „skryté“ a nevýhodné Všeobecné podmínky. Co je ve smlouvě, to platí.
+ vy, jako zákazník jste středobod dění. Vám se přizpůsobujeme a podle vás konáme.
+ chceme neustále vyčnívat, jsme příznivci celoživotního vzdělávání.
+ jsme aktivním členem Unie výtahového průmyslu. Dodržujeme Etický kodex Hospodářské komory ČR a také fandíme občanskému sdružení dTest.

Zakládáme si výhradně na VZÁJEMNÉ POCTIVOSTI!

Všechny naše poskytované práce a služby jsou podpořeny řádnou SERVISNÍ smlouvou. Vždy jsou jasně a předem definovány termíny, záruky, ceny.
S námi neplatíte žádné neschválené dodatečné faktury za služby, které jste si neobjednali. Také nepodvádíme s pojistnými smlouvami, nevydáváme žádná nepoctivá prohlášení pro pojišťovny.

Máte zájem o náš Servis? Kontaktujte nás formulářem níže. Přijedeme za vámi!

Ceník mimosmluvních servisních zásahů společnosti Výtahy Příbram s.r.o. pro rok 2023 ke stažení zde. Smluvní ceny sdělíme na vyžádání.

Všeobecné servisní podmínky.