O naší firmě

il-4

Naše firma

Začali jsme v r. 1992, jako dvě společně podnikající fyzické osoby s pouhými 3 výtahy. V r. 1998 nás bylo 7 a výtahů jsme již měli 76, stále jako fyzické osoby, ručící za jakoukoliv škodu veškerým svým osobním majetkem. Následoval r. 2008, kdy nás bylo již 17, výtahů přes 260 (!) a stále jsme rostli.

Přibývala další SVJ, Družstva, ale i firmy, veřejné budovy a úřady.
V závěru r. 2010 jsme podmínkami nejrůznějších výběrových řízení, kterých jsme se aktivně účastnili, byli donuceni co nejdříve změnit status na společnost s.r.o., abychom mohli být do těchto tendrů vůbec přizváni.
Vznikly tak oficiálně Výtahy Příbram s.r.o. a to, že firma stojí na dobrých a pevných základech dokazuje i fakt, že v poslední proběhlé hospodářské krizi (2009-2015) jsme nepropustili žádného zaměstnance, naopak, dva zaměstnanci dokonce přibyli!

K dnešnímu dni je nás celkem 48: z toho 29 osob (administrativa, montážní skupiny) ve středisku Příbram, zbylých 19 osob přímo v Praze.
Konkrétně v Praze máme 4 Revizní a servisní techniky, 2 Projektové manažery, Administrátorku všech servisovaných výtahů a technika pro čištění, seřizování, mazání. V Praze 4 – Lhotce i Příbrami 1 máme  k dispozici veškeré plnohodnotné zázemí (kanceláře, dílny, vozový park).
Aktuální počet nyní servisovaných výtahů: více než 653 a toto číslo se každoročně zvětšuje. Děkujeme Vám!

il-5

Naše práce

Dodáváme a montujeme všechny druhy výtahů a výtahových plošin (osobní, nákladní, autovýtahy, aj.). A to jak venkovní výtahy (nejčastěji podél fasád domů), tak i vnitřní výtahy (uvnitř domů v zrcátku schodiště).

Naší doménou je ucelená dodávka celého výtahu na míru: tj. kompletní výtahová technologie, výtahová šachta (sklo, zděná konstrukce, kov, SDK, atd.), železobetonová prohlubeň, a také provedení všech souvisejících stavebních i doplňkových prací, vyřízení Stavebního povolení nebo Ohlášení stavby.

Mezi naše zákazníky patří SVJ, Družstva, firmy i státní úřady.
Taktéž bohatí klienti s výtahy „z garáže až do obýváku“. Jak je možné vyhovět tak různorodým skupinám? V naší práci skvěle využíváme Projektový management, který významně šetří váš čas i peníze. Jako přidanou hodnotu máme také vlastní technické oddělení: nejenom že vám připravíme výtah na míru, ale dokážeme za vás také vyřídit veškerá nutná povolení (Stavební úřad, Hasiči, Hygiena, Památkáři).

Navíc dlouhodobě spolupracujeme s architekty, inženýry a dalšími prověřenými partnery – jen tak jsme schopni vám nabídnout mnohem víc než jen obyčejný výtah!
Veškerá naše snaha a píle stojí na třech pevných základech: naše odbornost (vyučení výtaháři), zákazník (vaše individuální potřeby) a ověřená kvalita (naše výtahy).

il-6

Český výrobek

Jsme autorizovaným, výhradním distributorem českého výrobce výtahů – firmy LIFTCOMPONENTS Karviná, a to pro Prahu a celý Středočeský kraj. Jsme hrdí na to, že jsme se nikdy (!) jako jedna z mála firem (ani v nedávné krizi) neorientovali na nejrůznější náhražky výtahů, které bez jakékoliv kontroly kvality proudí k nám do Česka z Číny, Polska, Turecka, apod.

Zůstali jsme vždy věrní České republice. Nikdy jsme se neodchýlili od vize dodávky TRADICE a KVALITY české průmyslové výroby, kterou nám závidí celý svět. Proto jsme vždy nabízeli a stále nabízíme pouze kvalitní osvědčenou a ověřenou českou výrobu, díky níž můžeme skutečně garantovat 30 let bezchybného provozu nového výtahu.
POJĎTE S NÁMI SPOLEČNĚ PODPOŘIT NAŠI ČESKOU EKONOMIKU!

il-7

Naše filozofie a budoucnost

Spolehlivost, dlouhá životnost výtahu. Maximální úspora všech provozních energií. Energetická soběstačnost. Ekologické a plně recyklovatelné materiály. Žádné negativní dopady na životní prostředí při výrobě i při provozu našeho výtahu. Ideální ekologická stopa na naší planetě.

Etický kodex a etika prodeje. Život bez korupce. Zodpovědnost. Lidskost. Ochota. Vstřícnost. Naděje pro otevřené 21. století. To jsme my, Výtahy Příbram s.r.o.