Zhotovení prohlubně a výstavba šachty

Venkovní výtah, umístěný nejčastěji do dvora domu, lze nejjednodušeji provést dvěma možnými způsoby:

1) Výtah s prohlubní v přilehlém terénu (nejčastější varianta)
– výtah dojíždí úplně až na dno dvora, přilehlé ulice, atp. V tom případě platí, že je nutno zhotovit stavební výkop o rozměrech cca 2,0 x 2,0 m, do hloubky cca 1,20 m, který bude tvořit dno prohlubně výtahu. Nejprve se položí vyrovnávací, základový beton. Následuje zhotovení monolitických, železobetonových stěn výtahové prohlubně a pečlivé zaizolování všech konstrukcí proti průniku vody a vlhkosti. Horní hrana betonové stěny tak tvoří pevný základ pro vztyčení budoucí ocelové konstrukce výtahové šachty.
Stěny prohlubně poté budou ve finále zahrnuty zeminou, prohlubeň se schová kompletně pod úrovní přilehlého terénu. Nic tak neruší původní vzhled dvora či ulice. 1. Nástupní stanice je tedy úroveň přilehlého terénu.

vv-8

2) Výtah „na ocelových nohách“ (bez prohlubně v zemi)
Musíme-li zachovat jediný možný přístup do dvora skrze dům, pak platí, že výtah musí stát až do úrovně výšky 1. mezidpodesty v domě na ocelových nohách. Nosnou konstrukci v tomto případě tvoří 4 svislé, ocelové pevnostní nosníky. Prohlubeň je poté umístěna ve výšce cca 3,0 m nad přilehlým terénem. Tyto svislé nnosníky současně slouží jako základna pro vztyčení ocelové konstrukce budoucí výtahové šachty. A jak probíhá samotná výstavba? Pod plánovaným výtahem se odkryje zemina do hloubky cca 0,6 m. Místo se dostatečně zhutní, a vybetonuje se plnohodnotná, armovaná, základová železobetonová deska. Z té se přes kotevní ocelové desky vztyčí zmíněné nosníky pro založení výtahové šachty. ŽLB deska se následně zahrne zeminou, opět je tedy vše schováno pod zemí.
1. Nástupní stanice je tak úroveň mezipodesty, lidé musí chodit uvnitř domu jedno nástupní schodišťové rameno pěšky.

Výtahová šachta se zhotovuje až na místě. Jde o samonosnou, plně svařovanou nosnou ocelovou konstrukci z uzavřených jackelů.
Aby konstrukce byla co nejstabilnější a nejrovnější, jsou svislé nosné tyče dlouhé až 5,0 m. Veškeré svary jsou následně zabroušeny, přetmeleny a přelakovány, místo svaru tak není nijak rozpoznatelné.

nn