Zhotovení prohlubně a výstavba šachty uvnitř

Vnitřní výtah, umístěný nejčastěji do zrcátka schodiště, lze nejjednodušeji provést tímto způsobem:

Výtah s běžnou prohlubní (nejčastější varianta)
– výtah dojíždí úplně až na dno suterénu domu. V tom případě platí, že je nutno zhotovit stavební výkop o rozměrech cca 1,5 x 1,5 m, do hloubky cca 0,9 m, který bude tvořit dno prohlubně výtahu. Nejprve se položí vyrovnávací, základový beton. Následuje zhotovení monolitických, železobetonových stěn výtahové prohlubně a pečlivé zaizolování všech konstrukcí proti průniku vody a vlhkosti. Horní hrana betonové stěny tak tvoří pevný základ pro vztyčení budoucí ocelové konstrukce výtahové šachty.
Prohlubeň se schová kompletně pod úrovní stávající podlahy. Nic tak neruší původní vzhled uvnitř schodiště domu. Nástupní stanice je tedy úroveň suterénu domu.

Výtahová šachta se zhotovuje až na místě. Jde o samonosnou, plně svařovanou nosnou ocelovou konstrukci z uzavřených jackelů.
Aby konstrukce byla co nejstabilnější a nejrovnější, jsou svislé nosné tyče dlouhé až 5,0 m. Veškeré svary jsou následně zabroušeny, přetmeleny a přelakovány, místo svaru tak není nijak rozpoznatelné.

vu6