Montážní a rekonstrukční práce

Po oficiálním převzetí staveniště, ještě před zahájením všech montážních prací, od nás obdržíte závazný, časový harmonogram prací.
V tomto harmonogramu jsou uvedeny všechny práce, které budeme na místě provádět a jich konkrétní termín provádění, Kontrolní dny průběhu stavby a termín přesného data spuštění již vašeho nového výtahu.

Celý proces provádění prací lze zjednodušeně rozdělit celkem na tři dílčí části:
a) demontáž zastaralého výtahu (včetně odvozu a ekologické likvidace)
b) průběžná montáž zcela nového výtahu (kompletní dodávka a montáž nových částí celé výtahové technologie)
c) provedení všech dokončovacích prací (související zednické a začišťovací práce, celkový úklid, provedení průběžných revizí)

Mezi rekonstrukční stavební práce patří například drobné opravy stěn výtahové šachty, stavební úpravy prohlubně výtahu a stavební úpravy strojovny. Na jednotlivých podlažích pak probíhají stavební úpravy, týkající se montáže nových šachetních dveří a souvisejících úprav podlahy
(nové lino, dlažba) a stavebních úprav dveřních otvorů (zednické špalety, výmalba).

V průběhu vlastní realizace také probíhají dílčí revize jednotlivých komponent po jejich namontování a prověření funkčnosti.
V momentě, kdy je namontována a ověřena kompletní výtahová technologie, jsou dokončeny všechny nutné a průběžné dílčí revize, je neprodleně zahájen tzv. Zkušební provoz. Nový výtah musí jezdit co nejdříve!

h