Vizualizace našeho budoucího sídlištního projektu

vloženo: 8. 9. 2020

Nejmenované město ve Středočeském kraji a stále stejná motivace vlastníků bytů: „zestárli jsme a potřebujeme výtah“. SVJ proto vyhlásilo 1. kolo základního předvýběru.

Prvotní podmínkou byla prohlídka na místě, přesné zaměření, orientační kalkulace, a vlastní vizualizace.

Vše jsme splnili a včera došlo k 1. úspěšnému krůčku vpřed: Shromáždění vlastníků oficiálně schválilo výstavbu výtahů a pověřilo Výbor pro jednání o odkoupení pozemků pod výtahovou šachtou a přístupovým chodníkem.

2. Krokem bude zpracování podkladů pro vydání Stavebního povolení.