Zcela nové Servisní smlouvy od 01/2020

vloženo: 9. 12. 2019

Vážení zákazníci,
aktuálně čítá naše servisní portfolio bezmála 700 výtahů (!)
Všem vám tímto velice děkujeme za vaši přízeň a zájem.

Některé smlouvy jsou však již historicky velmi zastaralé a neodpovídají dnešním podmínkám, požadavkům na jejich výkon a procesování a také liteře nového občanského zákoníku.
Také nárůst cen maziv, mezd za odvedenou práci a také požadavky na 100% platbu předem za komponenty výtahu nás nutí již tuto situaci neodkládat a přistoupit k celkové rešerši všech stávajících servisních smluv bez výjimek.

Právě na konci listopadu tohoto roku odcházela k vašim rukám první vlna s dopisy s návrhy nových servisních smluv. Vám všem, kteří jste již promptně reagovali, děkujeme za to, že jste s námi i nadále a nové smlouvy plně a bez výhrad akceptujete. Velice si toho vážíme.
Ihned v lednu 2020 odchází 2. vlna dopisů dalším zákazníkům. Do 04/2020 budou osloveni naprosto všichni, bez výjimek a výhrad a bude celý proces změn smluvních podmínek ukončen.

Právě v oblasti servisu připravujeme od 1. Q. 2020 nové, pozitivní změny, které oceníte. Vše dostává nově pevný řád a pravidla, sjednocujeme veškeré procesy, které s provozem a údržbou výtahu souvisí. Spouštíme zcela nový systém, který usnadňuje přehled, komunikaci s vámi i zdárné a rychlé vyřízení vašeho požadavku.

To vše proto, aby naše odezva byla ještě rychlejší, 100% a s osobním přístupem. Věříme, že budete ještě více spokojeni a pozitivně oceníte plánované změny.