Vyhráli jsme další Výběrové řízení – kompletní modernizace výtahu, ul. Brodská 87, Příbram 8

vloženo: 5. 11. 2019

Ve výběrovém řízení se ucházelo o dodávku (rekonstrukci) výtahu několik konkurenčních firem.

Našimi trumfy se však i zde staly zejména dodávka kompletního výtahu od jednoho výrobce, rychlé časové provedení výměny (garantujeme 19 dní na 1 výtah od zahájení prací) a také vysoké odborné znalosti a trpělivá práce se zákazníkem.

Nespornou výhodou bylo také zhotovení kompletní Projektové dokumentace pro stavební záměr a vyřízení všech souhlasů dotčených státních orgánů (Hygiena, Hasiči, Stavební úřad) na základě Plné moci, udělené Společenstvím.

Aktuálně se čeká na finální povolení Ohlášení stavby k výměně výtahu na místně příslušném stavebním úřadě v Příbrami 1.
Děkujeme Společenství vlastníků za projevenou důvěru!