BD Praha 13 – Stodůlky: máme první vyjadřovací souhlasy dotčených úřadů..

vloženo: 15. 1. 2019

Na konci ledna máme k dispozici první vyjadřovací souhlasy Hygienické stanice a Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy k plánované výměně dvou velkých lůžkových výtahů v Praze 13 – Stodůlkách.

V současné chvíli připravujeme závazné podání tzv. Ohlášení stavby na místně příslušný Stavební úřad, spolu se všemi souhlasy dotčených orgánů.
Odhadovaná doba realizace: 05/2019.