Aktuálně jsme dokončili Projekt pro Stavební povolení pro kompletní výměnu výtahu včetně šachty na Praze 6!

vloženo: 9. 7. 2018

Současně jsme celý projekt také řádně podali na místně příslušný Stavební úřad na Praze 6 – Dejvicích.
Součástí veškerých projekčních prací bylo zhotovení a předání:

a) Technické zprávy
b) Statického výpočtu konstrukce zcela nové výtahové šachty (čiré bezpečnostní sklo)
c) Stavebně konstrukčního řešení umístění nového výtahu
d) Projektu kompletní technologie nově dodávaného výtahu

V současné chvíli čekáme na souhlasná stanoviska Hasičského záchranného sboru a Krajské hygienické stanice.