DOTACE NA VÝTAHY: píšete nám, voláte..

vloženo: 9. 1. 2017

Vážení zákazníci!

Rádi bychom vám co nejvíce usnadnili cestu k získání dotací na výstavbu vašeho nového výtahu.
Váš zájem je rekordní, nicméně základní podmínky podprogramu Bytové domy bez bariér jsou striktně dány, proto výběr nejdůležitějších z nich na tomto místě zopakujeme:

 

  1. Název programu: Bytové domy bez bariér (vyhlašovatel programu Ministerstvo pro místní rozvoj)
  2. Předmět dotace: pouze zcela nové výtahy (z dotací nelze uskutečnit např. výměnu zastaralého výtahu)
  3. Typ výtahu: pouze klasický výtah dle platné legislativy (dotace se nevztahuje např. na tzv. výtahové plošiny)
  4. Základní podmínka před podání žádosti: již vydané Stavební povolení v tzv. právní moci
  5. Podpodmínka I.: proto, abyste mohli podat žádost o Stavební povolení, je nutné mít hotovou související Projektovou dokumentaci, zpracovanou tzv. Autorizovanou osobou
  6. Podpodmínka II.: před podáním žádosti o Stavební povolení je třeba mít souhlasy dotčených orgánů státní správy (Hygiena, Hasiči, Památkáři, ochranná pásma inženýrských sítí, atd.)

Sami zákazníci nám vyprávějí, jak některé konkurenční výtahářské firmy tento jasně daný proces zjednodušují, případně zastírají a zlehčují tyto základní kroky, rozhodli jsme se aktivně tyto nejdůležitější podmínky a podpodmínky znovu zdůraznit a uvést na pravou míru.

Děkujeme vám také za to, jakou důvěru k výtahům od vás máme!