Aktuálně připravujeme Projekt pro Stavební povolení pro 2 zcela nové výtahy ve Strakonicích!

vloženo: 24. 10. 2016

V současné chvíli připravujeme dokumentaci pro Stavební povolení pro dva zcela nové, vnitřní výtahy ve Strakonicích.
Součástí veškerých projekčních prací z našeho Technického oddělení je zhotovení a předání:

a) Průvodní Technické zprávy
b) Kompletního Statického výpočtu a posouzení nosných konstrukcí
c) Stavebně konstrukčního projektu provedení stavby
d) Projektu kompletní nové technologie dodávaného výtahu

To vše v provedení 8 Paré pro všechny dotčené úřady státní správy (Hasiči, Hygiena, Stavební úřad, Odbor životního prostředí..)