BD V Zátiší, Kralupy n.V. – 3. výtah: úspěšně zkolaudováno!

vloženo: 4. 7. 2016

Právě jsme úspěšně dokončili a zkolaudovali poslední, v pořadí již 3. výtah v BD V Zátiší v Kralupech nad Vltavou! Celá realizace byla o to složitější, neboť součástí ucelené výměny celé technologie výtahu byla také kompletní oprava vnitřních výtahových šachet (drobné zednické vysprávky, štukování, výmalba, na závěr kompletní vyčištění) včetně drobných stavebních úprav strojovny výtahu a prohlubně (dna) výtahové šachty (celkové vyčištění, odmaštění, vyrovnání, bezprašný nátěr).

Vlastní odstávka jednoho výtahu pro kompletní výměnu technologie u nás trvá pouze 18 dní! Celou realizaci jsme na počátku týdne úspěšně dokončili a zkolaudovali. Pro zákazníka jsme individuálně zařizovali vše: od Ohlášení stavby, až po složitá osobní jednání na všech dotčených, státních úřadech, včetně závěrečného kolaudačního řízení. V Kralupech však nadále zůstáváme, vyhráli jsme zde na základě ověřitelné reference další realizaci nového výtahu!