Aktuálně připravujeme Projekt pro Stavební povolení pro nový, vnitřní výtah v Praze 7 – Holešovicích

vloženo: 4. 5. 2016

V současné chvíli připravujeme dokumentaci pro Stavební povolení pro zcela nový, vnitřní výtah v Praze 7 – Holešovicích.
Dům je však památkově chráněn (secesní vnitřní výzdoba) a nás čekají úřednické „potíže“ se kterými se však umíme „poprat“!
Součástí veškerých projekčních prací z našeho Technického oddělení je zhotovení a předání:

a) Průvodní Technické zprávy
b) Kompletního Statického výpočtu a posouzení fasády domu
c) Stavebně konstrukčního projektu
d) Projektu kompletní nové technologie dodávaného výtahu

To vše v provedení 8 Paré pro všechny dotčené úřady státní správy.