Zpracování Projektového řešení / Cenové nabídky

Jakmile je do našeho firemního CRM systému vložen Zaměřovací protokol, přijde automatické e-mailové avízo našemu Technickému oddělení.

Technik, který Vám návrh Projektového řešení nového výtahu zpracovává, navrhne obvykle dvě možné varianty řešení, pokud jsou pro Vás,
zákazníka, jakkoliv významné. Sami jako zákazníci tak máte možnost výběru mezi variantou A a B.

Můžete se tak sami rozhodnout, jakým vlastnostem, výsledné ceně a navrhovanému řešení dáte raději přednost. Po dohodě s Projektovým manažerem pak pracuje na doladění finálního, vámi zvoleného technického řešení.

zp