Podpis SOD

Děkujeme Vám!
Jsme velice rádi, že jste si nás ve vašem výběrovém řízení vybrali!

Čeká nás však nyní mnoho práce a s vědomím, že vy, jako náš zákazník má také svou práci, zájmy a radosti, se vám snažíme maximálně ulevit
a maximum udělat za vás. Přesto je tu pár drobností na počátku, které celkově zrychlí zahájení všech požadovaných prací.

Závazná objednávka poskytuje prostor již od prvopočátku na vaší zakázce reálně pracovat (příprava kompletní Projektové dokumentace
pro Stavební povolení
na váš Stavební úřad) a nemarnit tak zbytečně drahocenný čas. Během přípravy související dokumentace je z naší strany současně připravován návrh tzv. Smlouvy o dílo.

Celý dokument má celkem 4 strany strukturovaných ujednání dle platného nového občanského zákoníku a je vám předem odeslán e-mailem
ve formátu MS Word
pro doplnění identifikačních údajů, kontrole jednotlivých bodů ujednání a také pro případně doplnění vlastních požadavků
do uvedené Smlouvy.

Vystupujeme korektně a víme, že Smlouva je vždy dohodou obou stran a proto i vy musíte mít prostor doplnit cokoliv, co je pro Vás důležité.
I v tom se od ostatních konkurentů lišíme! Součástí finální Smlouvy je také celkem 6 stran nezbytných příloh
(detaily navrženého technického řešení a cenová nabídka).

ob
ob