Kolaudace stavby

Jakmile místně příslušný Stavební úřad stanoví přesné datum místního šetření (prohlídky) hotové realizace pro vystavení tzv. Kolaudace stavby (bylo-li vydáno řádné Stavební povolení) nebo tzv. Souhlas s užíváním stavby (bylo-li před tím vydáno pouze zjednodušené Stavební ohlášení),
i my budeme samozřejmě též osobně přítomni na místě, abychom vše Stavebnímu úřadu řádně předali.

Současně na místě bývají zástupci dalších dotčených a oslovených úřadů (Hygiena a Hasiči). Ti kontrolují, zda byly splněny jejich konkrétní podmínky, které vypsali v souhlasu s plánovanou výstavbou.

Je-li vše v pořádku, na místě se ihned sepíše oficiální Zápis, který podepíší všechny zúčastněné strany. Obvykle do týdne pak bývá ze strany Stavebního úřadu vydáno řádné písemné vyhotovení Kolaudačního rozhodnutí.

sss