Vyhráli jsme další VŘ: developerský projekt HOLEČKOVA v Praze 5

vloženo: 21. 4. 2020

Smlouva o dílo je již podepsána, jsme rádi, že jsme ve velkém výběrovém řízení zdárně uspěli.
Nový developerský projekt HOLEČKOVA v Praze 5 také finišuje do svého zdárného konce. V srpnu na tomto místě budeme montovat výtah ORONA 3G, pro obytné domy. Výtah s únosností 630 kg, s čistou kabinou 1.100 x 1.400 mm a plně automatickými, nerezovými dveřmi o šířce 900 mm je již ve výrobě objednán.

Nespornou část na tomto dalším developerském úspěchu nese naše Technické, projekční oddělení, které aktivně spolupracovalo (včetně tvorby CAD výkresů) s Hlavním inženýrem projektu, stavbyvedoucím, Architektem a Statikem. Ti všichni se společně semkli, aby se vymyslelo řešení nové železobetonové šachty, jejíž rozměry a řešení mělo nezanedbatelný vliv na další konstrukce v okolí.

Povedlo se, děkujeme!