Důležitá informace ohledně pandemie COVID-19

vloženo: 23. 3. 2020

Vážení zákazníci,
v této nelehké době máme potřebu připomenout obecně známé informace, týkající se provozu vašeho výtahu.

Jakýkoliv výtah, je-li provozován ve veřejných prostorách domu, firmách nebo jiných, veřejně dostupných místech, bývá obvykle současně místem zvýšeného přenosu virů. Je to dáno zejména nedostatečnou hygienou přepravovaných osob.

Je známo, že některé druhy virů a bakterií přežívají na vybraných površích (plasty, kov) i 72 hodin. Pak stačí zmáčknout prsty tlačítko přivolavače výtahu a utřít si nos, ústa, promnout oči a zasažení virem je na světě.

Jak se ve výtahu účinně bránit přenosu virů?


1) V případě pandemií či zvýšeného výskytu virových onemocnění používejte ochrannou roušku.
2) Přivolávače výtahu (tlačítka) mačkejte přes svetr, bundu, papírový kapesník. Vyhněte se přímého dotyku ruky nebo prstů.
3) To samé platí pro poloautomatické otevírání dveří: zatlačení nebo dovření dveří výtahu, použití nejrůznějších klik, madel, sedátek.
4) Máte-li možnost, vždy po použití výtahu si umyjte ruce mýdlem a horkou vodou. Máte-li přístup k dezinfekci na alkoholové bázi, použijte ji!
5) Dbejte na zvýšenou čistotu ve výtahu. Úklid kabiny včetně dezinfekce provádějte nejlépe denně.

Pokud nemáte možnost takový specializovaný úklid provést, objednejte si zvláštní čištění kabiny (pára profesionálními stroji, specializované dezinfekční roztoky) za zvláštní, finanční příplatek (servis@vytahypribram.cz). Vyplatí se to!