Aktuálně připravujeme Projektovou dokumentaci pro nový výtah v Praze, Na Bitevní pláni!

vloženo: 7. 1. 2019

V současné chvíli připravujeme kompletní projektovou dokumentaci pro Stavební povolení pro zcela nový, vnitřní výtah v Praze 4 – Na Bitevní Pláni.

Součástí veškerých projekčních prací z našeho Technického oddělení je zhotovení a předání:

a) Průvodní Technické zprávy
b) Kompletního Statického výpočtu a posouzení nosných konstrukcí,
včetně prosklené výtahové šachty
c) Stavebně konstrukčního projektu provedení stavby
d) Projektu kompletní nové technologie dodávaného výtahu

To vše v provedení 8 Paré pro všechny dotčené úřady státní správy (Hasiči, Hygiena, Stavební úřad, Odbor Památkové péče..)