Aktuálně připravujeme Projektovou dokumentaci pro výměnu 2 výtahů v Praze – Stodůlkách!

vloženo: 12. 11. 2018

V současné chvíli na našem Technickém oddělení připravujeme dokumentaci pro Ohlášení stavby
pro plánovanou výměnu 2 ks velkých, lůžkových výtahů v Praze 13 – Stodůlkách.

Součástí veškerých projekčních prací z našeho Technického oddělení je zhotovení a předání:

a) Projektové dokumentace stávajícího stavu obou výtahů
b) Kompletního Statického výpočtu a Technické zprávy nových výtahů
c) Stavebně konstrukčního projektu
d) Projektu kompletní nové technologie dodávaných výtahů

To vše v provedení 5 Paré pro všechny dotčené úřady státní správy.