Aktuálně jsme dokončili Projekt pro Stavební povolení pro 4 nové výtahy na Praze – Západ

vloženo: 19. 6. 2018

Současně jsme celý projekt také řádně podali na místně příslušný Stavební úřad na Praze – Západ.
Součástí veškerých projekčních prací bylo zhotovení a předání:

a) Technické zprávy
b) Statického výpočtu nových výtahových šachet
c) Stavebně konstrukčního řešení umístění průchozích výtahů
d) Projektu kompletní technologie nově dodávaného výtahu

V současné chvíli již máme k dispozici souhlasná stanoviska Hasičského záchranného sboru a Krajské hygienické stanice.
Nyní, každým dnem očekáváme výslednou souhlasnou odezvu místně příslušného Stavebního úřadu.