Aktuálně připravujeme Projektovou dokumentaci pro Stavební povolení pro 4 zcela nové výtahy na Praze – Západ

vloženo: 20. 3. 2018

V současné chvíli připravujeme dokumentaci pro Stavební povolení pro čtyři zcela nové, vnitřní, průchozí výtahy na Praze – Západ.
Součástí veškerých projekčních prací z našeho Technického oddělení je zhotovení a předání:

a) Průvodní Technické zprávy
b) Kompletního Statického výpočtu a posouzení všech nosných konstrukcí, včetně výtahové šachty
c) Stavebně konstrukčního projektu provedení nových výtahů
d) Projektu kompletní nové technologie dodávaných výtahů

To vše v provedení 8 Paré pro všechny dotčené úřady státní správy (Hasiči, Hygiena, Stavební úřad, Odbor životního prostředí..)