Aktuálně přebíráme do našeho servisu další dva výtahy španělské firmy ORONA

vloženo: 31. 8. 2017

Aktuálně řešíme dlouhodobou nespokojenost zákazníka jiné, konkurenční firmy. Tento zákazník (SVJ) není spokojený s prováděním servisních prací na svých dvou výtazích.

Očekává odpovídající komunikaci, skutečně provedené práce, zahrnuté v tzv. paušální platbě, důležitou zpětnou vazbu.  Že je něco v nepořádku pojal před časem, kdy oba výtahy střídavě přestaly jezdit. Pouze opakovaným dotazováním a spolu s námi i místním šetřením se zjistilo, že na obou výtazích se déle než 2 roky (!) vyskytují a píší opakované závady, které zůstávaly zcela neřešeny (!)
Jakou důvěru může zákazník (SVJ) k takové firmě následně mít?

Na místě jsme již provedli ucelenou prohlídku obou výtahů, odbornou analýzu a rešerši stávajícího stavu, návrhy všech nutných oprav. V současné chvíli již podepisujeme zcela novou servisní smlouvu, rádi přibereme do našeho portfolia i tyto dva výtahy od španělské ORONY!
Od 1.10.2017 se o ně staráme již my, Výtahy Příbram s.r.o.