Podepsali jsme další novou realizační smlouvu – BD Okružní v Komárově..

vloženo: 7. 8. 2017

Uspěli jsme v dalším Výběrovém řízení na dodávku kompletní modernizace výtahu uvnitř bytového domu (výtah v zrcátku stávajícího schodiště).
Ve výběrovém řízení se ucházelo o dodávku zcela nového výtahu mnoho zkušených firem..

Našimi trumfy se zde staly zejména dodávka kompletního českého výtahu od jednoho výrobce, rychlé časové provedení výměny (garantujeme 19 dní na 1 výtah od zahájení prací), vysoké odborné znalosti a trpělivá práce se zákazníkem.

V současné chvíli čekáme  plné schválení projektové dokumentace v Ohlášení stavby na místně příslušném stavebním úřadě.