Aktuálně připravujeme projekt zcela nového vnitřního výtahu v Benešově..

vloženo: 2. 8. 2017

V současné chvíli připravujeme dokumentaci pro Stavební povolení pro zcela nový výtah v Benešově.
Součástí veškerých projekčních prací z našeho Technického oddělení je zhotovení a předání:

a) Průvodní Technické zprávy
b) Kompletního Statického výpočtu a posouzení nosných konstrukcí
c) Stavebně konstrukčního projektu provedení stavby
d) Projektu kompletní nové technologie dodávaného výtahu

Celá akce bude o to složitější, neboť nás čeká plné přeříznutí celkem 8 ks vodorovných stropních panelů.
Ještě před tím však statický návrh podpěrné ocelové konstrukce, včetně statického vynesení zbývajících částí..

To vše v provedení 8 Paré pro všechny dotčené úřady státní správy (Hasiči, Hygiena, Stavební úřad, Odbor životního prostředí..)