Právě jsme obdrželi vydané Stavební povolení pro výstavbu 2 nových výtahů v Praze 8 – Kobylisích..

vloženo: 18. 7. 2017

Přesně včera jsme obdrželi vydané Stavební povolení pro výstavbu dvou zcela nových výtahů v Praze 8 – Kobylisích.

Bytový dům se dvěma vchody a celkem 26 bytovými jednotkami měl zájem o vybudování nových, venkovních výtahů, přímo vedle hlavního vstupu do domu.
Pro zákazníka jsme připravovali kompletní projektovou činnost (Projektová dokumentace stávajícího stavu, Projektová dokumentace nového stavu, statický výpočet,  podklady pro hasiče (Požárně bezpečnostní řešení stavby) a podklady pro Hygienu (dodržení všech hlukových limitů).

Celé vyřízení Povolení stavby však nabralo časový skluz, zapříčiněný kolizí s inženýrskými sítěmi (teplo, teplá voda) v majetku jiných, třetích osob.
Zdárně se to však podařilo vyřešit a nyní se již čeká na tzv. nabytí Právní moci.