LC Rekuperace (LC EKO Drive 4) – Další krok v úspoře elektrické energie u našich výtahů!

vloženo: 4. 3. 2017

Vážení zákazníci,
ve spolupráci s předním světovým výrobcem pohonů Yaskawa bychom Vám chtěli představit náš další krok k úspoře elektrické energie u našich výtahů.

Použitím rekuperační jednotky lze vrátit část spotřebované energie výtahu zpět do domovní sítě. Prakticky je možné obnovit až 25% energie z cyklu výtahu. To, kolik energie bude obnoveno, závisí také na účinnosti instalace (zejména šachty, pohonu, kladek, měniče…atd). Čím vyšší bude účinnost celé instalace, tím více energie může být obnoveno. LC výtahy se systémem Yaskawa navracejí část brzdné energie zpět do sítě místo jednoduché přeměny v teplo u standardních výtahů s měničem. Tyto systémy jsou vhodné jak pro jednotlivý výtah, tak pro skupinu výtahů.

VÝHODY LC REKUPERACE:

– Snižují spotřebu elektrické energie
– Aktivně chrání životní prostředí.
– Uspořená elektrická energie je využitá dalšími energetickými spotřebiči v budově a tím se snižuje celková spotřeba energie v objektu.
– Systém nepoužívá brzdné rezistory a neprodukuje teplo
– Má jednodušší údržbu, než systém s brzdnými rezistory
– Systém snižuje náklady na elektrickou energii u výtahu

Doporučení pro použití a jak tedy skutečně ušetřit:

1. Používejte kvalitní mechanické komponenty šachty a dbejte na kvalitní montáž. Pro zajímavost: dle našich zkušeností mohou nekvalitní komponenty (stará nesrovnaná vodítka, nekvalitní čelisti, nepřesně vyrobený rám kabiny, nebo protiváhy) snížit účinnost výtahu až o 15% – 20%
2. Vždy správně a pečlivě vyvažte protizávaží
3. Používejte systémy pro omezení klidové spotřeby – třeba LC ECO Drive.
a. Klidová spotřeba normálních výtahu je tedy často větší, než spotřeba za samotnou jízdu.
b. Používejte svítidla s vysokou účinnosti – například LED svítidla.
c. Používejte účinné dveřní operátory – starší typy mají vysokou spotřebu naprázdno. Používejte komponenty s dlouhou životností.
4. Používejte výtahové stroje s vysokou účinností

Tento systém je nainstalován ve zkušební věži firmy LiftComponents a je k dispozici pro všechny zákazníky a zájemce o další úsporu elektrické energie.