Schválený a ověřený tzv. Registr rizik činností, aneb jsme opět o kus výše!

vloženo: 27. 2. 2017

Samozřejmostí (vzhledem k ceně výtahu) je zájem zákazníka vybrat si přirozeně dodavatele takového, který nabízí a také provádí ověřené a certifikované výrobky a služby. Pouze ISO certifikát kvality práce, který máme, je základ, avšak existují další normy a certifikáty, které posoudí a prověří schopnosti firmy a také komplexnost nabízených služeb (dodávka, montáž).

Když jsme se před časem zamýšleli, jak postupovat s naší certifikací dále, pečlivě jsme zvažovali, čemu dáme přednost a hlavně: jaký přínos budou mít naše další certikáty pro Vás, naše zákazníky.

Certifikáty dovnitř naší firmy jsou důležité, ale my jsme přesvědčení, že přínos pro zákazníka musí převažovat, proto jsme cíleně upřednostnili certifikaci směrem ven, k Vám, jako k zákazníkovi. Po certifikátu ČSN EN ISO 9001, který jsme v závěru r. 2015 úspěšně a opětovně obhájili, jsme přidali i certikát Technické inspekce české republiky (kontrolní orgán státního technického dozoru) a certifikát tzv. Projektového managementu (ve zkratce efektivní řízení celé zakázky od zaměření až po konečné servisní služby).

Na počátku r. 2016 nově přidáváme další, a to zpracovaný soubor opatření BOZP (Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), včetně tzv. Registru rizik činností (bez výhrad převzatý ze Spolkové republiky Německo). Ve zkratce jde o soubor identifikovaných rizikových prací a činností, které naši zaměstnanci denně v rámci výkonu své práce podstupují. Cílem je význam těchto rizik nijak nesnižovat, naopak připomínat je, trpělivě je vysvětlovat, hledat cesty a a řešení, kterak je minimalizovat. A to se nám tímto registrem podařilo!

Každý pracovník, který bude právě Vaši zakázku realizovat, je nově plně vzdělán tak, aby se minimalizovala šance nějaké nenadálé a neočekávané situace. Každý pracovník také ví, jak nově v krizových situacích postupovat, koho uvědomit, jak vůbec zabránit vzniku nebezpečné situace, případně jak minimalizovat vzniklé škody.. Je to opět další střípek do naší ucelené mozaiky celoživotního vzdělávání a posouvání se mezi konkurenčními firmami směrem dopředu..