Reference-10

Nový výtah pro BD Sídliště Hůrka, Kralupy nad Vltavou

Vnitřní výtah pro panelové domy typu G-57, ve zděné výtahové šachtě. Původní dřevotřísková kabina o velmi malém rozměru 750 x 950 mm
byla nahrazena naší novou, větší a moderní kabinou s dalšími bezpečnostními prvky, včetně snížení hlučnosti až o 70%!

Uvedený výtah plně uspokojuje také imobilní osoby (vozíčkáři, a jiné), a to jak rozměrem kabiny (900 x 1.250 mm) tak šířkou dveří (800 mm).