Právě jsme na Stavební úřad podali žádost o Ohlášení stavby ohledně modernizace výtahu – BD Hůrka

vloženo: 13. 7. 2016

Dnešního dne jsme podali kompletně připravenou žádost o Ohlášení stavby na místně příslušný Stavební úřad v Kralupech nad Vltavou, o které jsme žádali v rámci plánované modernizace výtahu uvnitř bytového domu na Sídlišti Hůrka.

Ohlášení stavby jsme zajišťovali za našeho zákazníka komfortně, vlastními silami, na základě tzv. předem udělené Plné moci. Před tím jsme však museli vytvořit Kompletní projektovou dokumentaci, kterou vždy Stavebnímu úřadu předem předkládáme.

Jde zejména o tyto dílčí části:

1) Projektová dokumentace stávajícího stavu domu (půdorysy, řezy)
2) Projektová dokumentace nového stavu (stav po výměně technologie)
3) Požárně bezpečnostní řešení stavby (v souladu se všemi řešenými požárními úseky celé budovy)
4) Souhlasné stanovisko Krajské Hygienické stanice (splnění hlukových limitů)
5) Souhlasné stanovisko Hasičského Záchranného sboru (splnění protipožárních limitů)
6) Kompletní technická dokumentace našeho českého výtahu včetně certifikátů
7) Průvodní Technická zpráva
8) Statické posouzení

To vše vždy ve 6-terém provedení (paré).