2 nové výtahy U Cukrovaru, Kralupy n. Vltavou: Úspěšně zkolaudovány!

vloženo: 10. 5. 2016

Právě jsme úspěšně dokončili a zkolaudovali 2 nové výtahy v BD U Cukrovaru v Kralupech nad Vltavou! Celá realizace byla o to složitější, neboť součástí ucelené výměny celé technologie 2 výtahů byla také kompletní oprava vnitřních výtahových šachet (drobné zednické vysprávky, štukování, výmalba, na závěr kompletní vyčištění) včetně drobných stavebních úprav strojovny výtahu a prohlubně (dna) výtahové šachty (celkové vyčištění, odmaštění, vyrovnání, bezprašný nátěr) a současně také výstavba protipožární dělící stěny uvnitř šachty (protipožární stěna rozděluje šachtu na dva zcela nezávislé požární úseky).

Na místě se měnil tzv. velký (lůžkový) výtah s hloubkou kabiny 2,0 m a malý výtah (s hloubkou kabiny 1,25 m). Celou realizaci jsme na počátku minulého týdne úspěšně dokončili a zkolaudovali. Pro zákazníka jsme individuálně zařizovali vše: od Ohlášení stavby, až po složitá osobní jednání na všech dotčených, státních úřadech, včetně závěrečného kolaudačního řízení.

Zanedlouho přidáme kompletní fotogalerii!