Aktuálně připravujeme Projekt pro Stavební povolení pro 2 nové, venkovní výtahy v Praze – Kobylisích

vloženo: 20. 4. 2016

V současné chvíli přirpavujeme dokumentaci pro Stavební povolení pro 2 zcela nové, venkovní výtahy v Praze 8 – Kobylisích.
Součástí veškerých projekčních prací z našeho Technického oddělení je zhotovení a předání:

a) Průvodní Technické zprávy
b) Kompletního Statického výpočtu a posouzení fasády domu
c) Stavebně konstrukčního projektu
d) Projektu kompletní nové technologie dodávaného výtahu

To vše v provedení 8 Paré pro všechny dotčené úřady státní správy.