BD Rukavičkářská, Dobříš. Úspěšně zkolaudováno!

vloženo: 26. 2. 2016

Právě jsme úspěšně dokončili a zkolaudovali 3 nové výtahy v BD Rukavičkářská na Dobříši! Celá realizace byla o to složitější, neboť součástí ucelené výměny celé technologie výtahu byla také kompletní oprava vnitřních výtahových šachet (drobné zednické vysprávky, štukování, výmalba, na závěr kompletní vyčištění) včetně drobných stavebních úprav strojovny výtahu a prohlubně (dna) výtahové šachty (celkové vyčištění, odmaštění, vyrovnání, bezprašný nátěr).

Vlastní odstávka 1 výtahu pro kompletní výměnu technologie u nás trvá pouze 18 dní! Celou realizaci jsme na počátku týdne úspěšně dokončili a zkolaudovali. Pro zákazníka jsme individuálně zařizovali vše: od Ohlášení stavby, až po složitá osobní jednání na všech dotčených, státních úřadech, včetně závěrečného kolaudačního řízení.