BD Pražská v Benešově. Úspěšně zkolaudováno!

vloženo: 11. 2. 2016

Právě jsme úspěšně dokončili a zkolaudovali nový výtah v BD Pražská, v Beněšově! Celá realizace byla o to složitější, neboť součástí ucelené výměny celé technologie výtahu byla také výměna stávajícího, nebezpečného drátěného opláštění výtahové šachty. Tuto výměnu jsme prováděli navíc kvůli minimalizaci dopadů za omezeného provozu výtahu (vždy cca hodinová výluka). Obyvatelé domu tak mohli vždy brzy ráno (cestou do zaměstnání) a pozdě odpoledne (opět při návratu ze zaměstnání, s nákupy a kočárky) výtah běžně používat!

Novinkou bylo také nové provedení výtahu s plně automatickými, teleskopickými dveřmi a nově také plně průchozí kabinou: výstupy na obytných podestách s byty jsou oproti 0-lové stanici na úrovni přízemí v protikladu. Obyvatelé a návštěvníci domu tak nově vystupují přímo na patrech s byty, nemusí oproti původnímu stavu zastavovat na mezidpodestách domu a pěšky zdolávat jedno schodišťové rameno. Náš český výtah se tak stal plně komfortním a bezbarierovým!

Vlastní odstávka výtahu pro kompletní výměnu technologie u nás trvá pouze 18 dní! Celou realizaci jsme na počátku týdne úspěšně dokončili a zkolaudovali. Pro zákazníka jsme individuálně zařizovali vše: od Ohlášení stavby, až po složitá osobní jednání na všech dotčených, státních úřadech, včetně závěrečného kolaudačního řízení.