Právě jsme obdrželi SOUHLAS Stavebního úřadu s výměnou 3 zastaralých výtahů v Kralupech nad Vltavou!

vloženo: 5. 2. 2016

Dnešního dne jsme obdrželi řádně vydané Ohlášení stavby, o které jsme žádali v rámci plánované výměny tří zastaralých výtahů v bytovém domě na sídlišti V Zátiší v Kralupech nad Vltavou.

Vyřízení Ohlášení stavby jsme zajišťovali za našeho zákazníka sami, na základě tzv. předem udělené Plné moci. Před tím jsme však museli vytvořit Kompletní projektovou dokumentaci, kterou vždy Stavebnímu úřadu předem předkládáme.

Jde zejména o tyto dílčí části:

1) Projektová dokumentace stávajícího stavu domu (půdorys typového patra domu, řez budovou)
2) Projektová dokumentace nového stavu (s již zakreslým novým výtahem – půdorysy a řezy budovou)
3) Souhlasné stanovisko Krajské Hygienické stanice (splnění hlukových limitů)
4) Souhlasné stanovisko Hasičského Záchranného sboru (splnění protipožárních limitů)
5) Kompletní technická dokumentace našeho českého výtahu včetně certifikátů
6) Průvodní Technická zpráva
7) Statické posouzení celé konstrucke výtahové šachty a výtahové technologie

To vše vždy ve 6-terém provedení (paré).