BD Slezská, Praha 2 – Vinohrady. Úspěšně zkolaudováno!

vloženo: 29. 1. 2016

Právě jsme úspěšně dokončili a zkolaudovali nový výtah v BD Slezská, Praha 2 – Vinohrady! Celá realizace byla o to složitější, neboť dům je památkově chráněný a bylo potřeba vyřešit jak spodní úroveň dvora (nově správně vyspádovaná betonová zámková dlažba do původní kanalizační dešťové vpusti) tak horní přejezd nad stávající římsu domu.

Aby toho nebylo málo, přidalo se navíc statické podchycení stávajících obloukových teras a navázání všech nástupišť výtahu na tyto terasy. Do toho také požadavky úřadu Památkové péče (dekor původního zábradlí) a složité podmínky Hasičů (jednotlivé, samostatné požární úseky).

Stalo se tak to, že jiné, další konkurenční výtahářské firmy postupně odpadávaly (buď neuměly nadstandardní stavební práce provést anebo vůbec na ně nechtěly přistoupit), až jsme zůstali ve výběru zcela osamoceni.

Vzhledem však k našim 40-letým zkušenostem v oboru, dále mnoha realizovaným akcím na Praze 1 a Praze 2 (památkově chráněné objekty) jsme se odhodlali a zcela výjimečnou realizaci úspěšně dokončili a zkolaudovali. Pro zákazníka jsme individuálně zařizovali vše: od Stavebního povolení, až po složitá osobní jednání na všech dotčených, státních úřadech, včetně závěrečného kolaudačního řízení.