BD Havlíčkova, Praha 1

Nový výtah v BD Havlíčkova, Praha 1

Vzhledem k původnímu pojetí historického domu (rozměry, situace) jsme se museli vypořádat s nesmírně vysokými požadavky dotčených orgánů Památkové péče. Jejich základním požadavkem byo bezšachtové provedení výtahu, aby nebyl narušen původní ráz domu a pojetí stávajícího širokého schodiště.

Uvedený výtah plně uspokojuje také imobilní osoby (vozíčkáři, a jiné), a to jak rozměrem kabiny (1.000 x 1.250 mm) tak šířkou dveří (800 mm).