BD Milínská, Příbram

Nový výtah pro BD Milínská, Příbram 1

Umístění domu a ulice zapadá do středové zóny města Příbrami a jednou z původních podmínek umožnění výstavby bylo respektování jasného vzhledu daného Útvarem městského architekta. A ten kreslil, navrhoval, připomínkoval. Jeho požadavky byly 100% zapracovány a tento historicky první výtah posloužil jako základní podklad pro další, pokračující výstavbu v sousední Dlouhé ulici.

Uvedený výtah plně uspokojuje také imobilní osoby (vozíčkáři, a jiné), a to jak rozměrem kabiny (1.000 x 1.200 mm) tak šířkou dveří (800 mm).