Podepsali jsme další novou realizační smlouvu – ul. Jana Drdy, v Příbrami!

vloženo: 12. 5. 2015

Uspěli jsme v dalším Výběrovém řízení na dodávku výstavby zcela nového výtahu uvnitř bytového domu (výtah v zrcátku stávajícího schodiště).

Plánovaná výstavba zahrnuje:

– zhotovení prohlubně (dojezdu výtahu)
– přeložení dešťové kanalizace zevnitř objektu (vedoucí pod plán. prohlubní výtahu)
– přeložka požárního hydrantu
– výstavba prosklenné výtahové šachty
– kompletní dodávka českého výtahu
– přesun protipožární větrací klapky

V současné chvíli pracujeme na zhotovení projektové dokumentace pro Stavební povolení a vyřízení všech souhlasů s výstavbou nového výtahu všech dotčených orgánů státní správy (Hasiči, Hygiena, Stavební úřad..)