Podepsali jsme další novou realizační smlouvu – ul.Školní v Příbrami VIII!

vloženo: 16. 3. 2015

Předmětem naší ucelené dodávky bude demontáž a ekologická likvidace zastaralé technologie výtahu, dodávka nového, českého, trakčního výtahu s protiváhou a také vyřízení všech souvisejcích povolení všech dotčených státních úřadů (Hygiena, Hasiči, Stavební úřad).

Součástí celé dodávky bude z naší strany také zhotovení kompletní Projektové dokumentace, v požadovaném rozsahu: Technická zpráva, Výkresová část, Statický výpočet, Projekt technologie výtahu.

Společenství vlastníků vybíralo ze 4 finálních nabídek zhotovitelů. Předpokládaná realizace 08/2015