Aktuálně jsme dokončili Projekt pro Ohlášení stavby (výměna výtahu) v ul. Malkovského, Praha – Letňany

vloženo: 5. 2. 2015

Současně jsme celý projekt také podali na místně příslušný Stavební úřad v Praze 18- Letňanech.
Součástí veškerých projekčních prací bylo zhotovení a předání:

a) Technické zprávy
b) Statického výpočtu
c) Stavebně konstrukčního změnového projektu
d) Projektu kompletní nové technologie dodávaného výtahu

Nyní čekáme souhlasnou odezvu místně příslušného Stavebního úřadu.