Servis výtahů

Nejste spokojeni s vaší dosavadní výtahářskou firmou? Přenechte nám váš výtah do servisu,
s námi se o nic nestaráte!

V naší práci máme systém a řád. Všichni naši stávající zákazníci od nás mají kompletní servis všech typů výtahů, a to včetně provádění všech oprav a vyprošťování osob. Veškeré servisní služby upravuje stávající platná legislativa ČSN 274002 a ČSN 4007. To je náš základní standard, ke kterému vám vždy přidáváme navíc naše nadstandardní výhody a doplňkové práce.

 

Vaše výhody

+ u nás nemluvíte s automatem, na telefonu je vždy konkrétní člověk
+ nerozlišujeme pracovní dny a dny volna, pro nás je pracovní každý den
+ nouzové vyproštění z výtahu garantujeme nejpozději do 1 hodiny, dle požadavků legislativy
+ na opravy výtahů nastupujeme nejpozději do 4 hodin od nahlášení požadavku (i v neděli)
+ nic složitě nehledáme, všechny výtahy máme podrobně zaevidovány
v našem ON-LINE systému, dostupného z kteréhokoliv mobilu, tabletu, připojeného k internetu
+ máte přiděleného stálého Revizního technika, kterého osobně znáte
+ neodkazujeme vás na jiná telefonní čísla, aktivně problém řeší ten, kdo 1. zvedne sluchátko
+ pravidelně od nás dostáváte REŠERŠI stavu vašeho výtahu

V čem se od ostatních výtahářů odlišujeme:

+ vždy máme cíl č. 1: porouchaný výtah musí jezdit opět co nejdříve (!)
+ servisní smlouva má 3-4 strany a můžete ji libovolně připomínkovat a doplňovat (!)
+ nemáme žádné „skryté“ a nevýhodné Všeobecné podmínky (!) Co je ve smlouvě, to platí (!)
+ vy, jako zákazník je středobod dění. Vám se přizpůsobujeme a podle vás konáme (!)
+ chceme nestále vyčnívat, jsme příznivci celoživotního vzdělávání.
+ dodržujeme Etický kodex Hospodářské komory ČR a fandíme občanskému sdružení dTest

Základáme si výhradně na VZÁJEMNÉ POCTIVOSTI!

Všechny naše poskytované práce a služby jsou podpořeny řádnou SERVISNÍ smlouvou. Vždy jsou jasně a předem definovány termíny, záruky, ceny.
S námi neplatíte žádné neschválené dodatečné faktury za služby, které jste si neobjednali! Také nepodvádíme s pojistnými smlouvami, nevydáváme žádná nepoctivá prohlášení pro pojišťovny.

Máte zájem o náš Servis? Kontaktujte nás formulářem níže. Přijedeme za vámi!